ห้องเรียนประจำชั้น

        เรียนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ที่เคารพทุกท่าน ขณะนี้ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้รวบรวมเนื้อหาบทเรียนออนไลน์ไว้ให้ท่านผู้ปกครองนักเรียนได้เลือกเปิดให้บุตรหลานของท่านได้รับชมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมระหว่างปิดภาคเรียน จึงเรียนเชิญท่านได้เลือกห้องเรียนในแต่ละระดับชั้นได้ตามลิงค์ด้านล่างครับ  


ห้องเรียนอนุบาล 2
ห้องเรียนชั้นอนุบาล 3ชั้นประถมศึกษาปีที่1
ชั้นประถมศึกษาปีที่2
ชั้นประถมศึกษาปีที่3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3