วิจัยในชั้นเรียน


          ยินดีต้อนรับสู่ บทเรียนออนไลน์ ของโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน หากท่านต้องการศึกษาบทเรียนเรื่องใด ให้ทำการคลิกที่บทเรียนนั้นได้เลยครับ ขอขอบพระคุณที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเราครับ สำหรับเกียรติบัตร ท่านที่ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ สามารถโหลดได้ในวันถัดไปหลังจากทำแบบทดสอบ
          
                           
                  เข้าอ่านเนื้อหา  คลิก                เข้าแบบทดสอบ  คลิก               เข้าโหลดเกียรติบัตร  คลิก