plc ชุมชนเรียนรู้ทางวิชาชีพ

          ยินดีต้อนรับสู่ บทเรียนออนไลน์ ของโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เรื่อง PLC ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หากท่านต้องการศึกษาบทเรียนเรื่องใด ให้ทำการคลิกที่บทเรียนนั้นได้เลยครับ ขอขอบพระคุณที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับเราครับ สำหรับเกียรติบัตร ท่านที่ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ สามารถโหลดได้ในวันถัดไปหลังจากทำแบบทดสอบ
             
              เข้าอ่านเนื้อหา  คลิก            เข้าแบบทดสอบ  คลิก          เข้าโหลดเกียรติบัตร  คลิก