ระดับชาติ ครั้งที่ 69

รางวัลเหรียญทอง การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษรางวัลเหรียญทอง การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
Comments