งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

รางวัลชนะเลิศ การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  สพป.หนองคาย เขต 2 ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562


รางวัลชนะเลิศ การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.1-ม.3

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  สพป.หนองคาย เขต 2 ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562


Comments