กิจกรรมกระเป๋าผ้าส่งสุข อ่านฝึกบรือด้วยฝีมือลูกสู่ครอบครัว

กิจกรรมกระเป๋าผ้าส่งสุข อ่านฝึกบรือด้วยฝีมือลูกสู่ครอบครัว

        เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครอบครัวของนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์มีนิสัยรักการอ่าน โดยที่นักเรียนยืมหนังสือแล้วใส่กระเป๋าผ้ากลับบ้านไปอ่านหนังสือให้ผู้ปกครองฟัง เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของครอบครัว


  


Comments