ข่าวประชาสัมพันธ์

 • [รายงานผลการดำเนินงาน] ห้องสมุดโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เพื่อรับการประเมินห้องสมุด 3 ดี ประจำปี 2565 คลิก
 • [รายงานผลการดำเนินงาน] ห้องสมุดโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เพื่อรับการประเมินห้องสมุด 3 ดี ประจำปี 2563 คลิก
 • [รางวัลห้องสมุดมีชีวิต ปี 2562] ห้องสมุดโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้รับรางวัลห้องสมุดมีชีวิต ระดับยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 คลิก
 • [รางวัลโรงเรียนรักการอ่าน ปี 2562] โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้รับรางวัลโรงเรียนรักการอ่าน ระดับยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 คลิก
 • [ตอบปัญหาสารานุกรม] โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรม ระดับเขตตรวจราชการ ที่ จังหวัดอุดรธานี คลิก
 • [รายงานผลการดำเนินงาน] การดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ คลิก  E-book

 ข่าวกิจกรรมนักเรียน

 • เชิญนักเรียนร่วมกิจกรรมสะสมแสตมป์เพื่อแลกรับรางวัล คลิก
 • E-Book สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน คลิก
 • หนังสือยอดนิยม
 • หนังสือยอดนิยม

ข่าวครู - บุคลากร

 • E-Book คู่มือต่าง ๆ จาก สพฐ. คลิก
 • งานประกันคุณภาพการศึกษา
 • ตารางสอนครู ประจำปีการศึกษา 2/2562
 • มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด
 • โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

 ภาพกิจกรรม 

                                
                       
                          
         วันรักการอ่าน ร่วมกับ กศน.รัตนวาปี              ตอบปัญหาสารานุกรมไทย ระดับจังหวัด
                วันที่ ๑๑ กรกฏาคม 2562                             วันที่ 24 สิงหาคม 2562

    
        
                       
      

VTR แนะนำโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์