สังคมฯหรรษา กับครูมณฑา

สังคมศึกษาเป็นวิชาที่มีการบูรณาการเนื้อหาของหลายสาขาวิชาความรู้ ที่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติ เนื่องจากมีเนื้อหาที่ครอบคลุมในสาขาวิชาต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง อาทิ สังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์ คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ เป็นต้นโดยผ่านการใช้แหล่งข้อมูลในการจัดรูปแบบกิจกรรม   การเรียนการสอนและการเรียนรู้ที่หลากหลาย


" เรียนสังคมศึกษาไปเพื่ออะไร "

 คำถามนี้อาจอยู่ในใจของใครหลายๆคน

 เพราะวิชาสังคมศึกษานั้นหลายคน(ส่วนใหญ่)มองว่าเป็นวิชาที่น่าเบื่อ เรียนไปทำไมแต่ โปรดอย่าลืมว่า วิชาสังคมนี่แหละ ทำให้คนที่เรียนมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความคิด ความอ่าน เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น จะทำให้เรามองอะไรๆอย่างทะลุปรุโปร่งมากขึ้น กล้าที่จะคิด กล้าที่จะวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์ เข้าใจเขา เข้าใจเรา มากขึ้นๆๆๆๆ 

    เห็นไหมว่า วิชานี้มีประโยชน์มากจริงๆ แต่คนในสังคมกลับให้ความสำคัญกลับวิชานี้น้อยที่สุด ลองคิดดู....... วิชาที่ให้ความสำคัญมากๆคือ คณิตศาสตร์+วิทยาศาสตร์+ภาษาอังกฤษ รองมาก็ ภาษาไทย และ สังคมศึกษาเด็กรุ่นใหม่ในสังคมจึงเติบโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับบ้านเมืองเราทั้งๆที่วิชานี้สอนให้เรารู้จักบ้านเมืองเรา สอนสิ่งต่างๆมากมาย เนื้อหาในวิชานี้ก็ครอบคลุมสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรา เช่น......

       หน้าที่พลเมือง คือเรียนเกี่ยวกับหน้าที่ความเป็นพลเมืองของเรา นั่นเอง 

      ภูมิศาสตร์ ก็เรียนสิ่งที่เกิดรอบๆตัวเรา ลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศ ของเรา       

       ประวัติศาสตร์ ก็เรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเรา ความเป็นมาของชาติเรา กว่าที่เราจะมายืนอยู่บนแผ่นดินผืนนี้ บรรพบุรุษของเราต้องเสียเลือดเสียเนื้อมากเท่าไร 

    เพราะฉะนั้นเราก็เห็นแล้วว่า วิชานี้มีความสำคัญมากจริงๆหากเราตั้งใจ และ เรียนรู้ไปพร้อมๆกับมัน เราจะกลายเป็นคนที่มีความรู้มากเลยทีเดียว

คัดลอกจาก https://www.eduzones.com/knowledge-2-2-44904.html


เรียนสังคมศึกษาอย่างไรให้เก่งและมีความสุข...

    การเรียนรู้ในกลุ่มวิชาสังคมศึกษาสามารถเรียนรู้ได้จากศาสตร์ต่าง ๆ ประสบการณ์จากชีวิตจริง ทั้งที่ต่างเวลา ต่างพื้นที่ ต่างสังคม ต่างวัฒนธรรม ที่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้จากอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มของอนาคต 

    . เราต้องรู้จักสนใจในการเรียน ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่ยาก เพราะจะดูน่าเบื่อ วิชานี้เนี่ย เล่าอยู่ได้ประวัติศาสตร์

    ๒. หมั่นอ่านข่าว หรือดูข่าว ทุกๆวัน จะเป็นประโยชน์มากในการเรียนสังคม

   ๓. ต้องหมั่นทบทวน ไปวันละนิด เพราะ เนื้อหาค่อนข้างเยอะ

    ๔. ไม่มีคำตอบที่ตายตัว สำหรับวิชานี้ ไม่มีวิธีทำที่ตายตัว ไม่มีกฏมาบอกว่าข้อไหนถูก ข้อไหนผิด ต้องใช้ความเป็นจริง ต้องวิเคราะห์

   ๕. ไม่เข้าใจถามคนที่เก่งกว่าเรา บางคนไม่กล้าถามอาจารย์ งั้นก็ถามเพื่อน หรือ รุ่นพี่ที่เก่งซิ รับรอง รุ่งแน่

   ๖. อันนี้สำคัญที่สุด ต้องทำความเข้าใจ และ รักในวิชาสังคมนี้ให้ได้ แล้วคุณจะเป็นคนที่เก่งสังคมโดยไม่รู้ตัวเลย

คัดลอกจาก https://www.eduzones.com/knowledge-2-2-44904.html