หน้าแรก
ขอความร่วมมือคุณครูประจำชั้น กรอกข้อมูล แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ และผลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล
ตามเมนูห้องเรียนของตนค่ะ  
    ผ่านไปแล้วกับการปฏิบัติงานตามแผนดำเนินงาน คือ แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ และ การคัดกรองนักเรียนรายบุคคคล
ขอบคุณคุณครูทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้ความร่วมมือกรอกข้อมูลในครั้งนี้ค่ะ  

    กิจกรรมดำเนินงานต่อไป คือกิจกรรมเยี่ยมบ้าน ขอความร่วมมือ ครูประจำชั้น เยี่ยมบ้านนักเรียนพร้อมส่งรูปถ่ายขณะไปเยี่ยมนักเรียน
ส่งรูปมาผ่านทาง facebook ครูแสงดาว หรือผ่านทางอีเมล์  *****อย่างน้อยรูปเยี่ยมบ้าน 5 หลัง *****
ขอบคุณค่ะ
หากมีข้อสงสัย ระบบขัดข้อง สอบถามได้ที่
***   คุณครูปิยะพร ลิ้มขจรเดช
        คุณครูแสงดาว พรหมมาศ 
        Email : piggy47547@nonedu2.go.th
        Email : s.prommas@nonedu2.go.th