หน้าแรก


ยินดีต้อนรับสู่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คุณครูวัลย์ณภัสร์  กนกหงษ์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
e- mail  wannapas.chalerm@nonedu2.go.th