תלמידים יקרים ברוכים הבאים
 למרחב הכיתתי שלנו!

כאן יעלו המשימות השבועיות עליכם יהיה לבצע בבית, עדכונים חשובים ועוד...
המטלות השבועיות

My To Do List

עליכם לבצע את כל משימות החובה ולבחור משימת בחירה אחת לפחות כל יום – בהצלחה!

 

חובה

בחירה

לבצע עד...

  תרגול אותיות ניקוד אנגלית VOWELS

 

 10.9

שלחו למעיין

maayan@nofits.org.il

 

   short vowel sound practice

 

 

 long vowel sound practice

 

לכתוב לי במייל הבית ספרי איזה שיעור אהבתם הכי הרבה היום

 

 07.09 בערב.

 Days and Months

 

 

 להתחבר google classroom ולהתחבר לכל מרחבי הלימוד שלכם 

 

 13.09 בשעה 19:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קודים למרחבי הכיתה ב- Google classroom:

כיתה ה'2

3b4onqq
 מתמטיקה ltggc6v

אנגלית

 
 hcl46ne
 

מדעים tfmmpqi
 חינוך גופני riidp4c


למידה בחרום English

Practice makes perfect!