תלמידים יקרים ברוכים הבאים
 למרחב הכיתתי שלנו!

כאן יעלו המשימות השבועיות עליכם יהיה לבצע בבית, עדכונים חשובים ועוד...המטלות השבועיות

My To Do List

עליכם לבצע את כל משימות החובה ולבחור משימת בחירה אחת לפחות כל יום – בהצלחה!


חובה

בחירה

לבצע עד...

 תרגול אותיות ניקוד אנגלית VOWELS

 

 10.9


  short vowel sound practice

 

 

 long vowel sound practice

 

 Days and months

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קודים למרחבי הכיתה ב- Google classroom:

כיתה ה'1


חנ"ג

pnhm7hrV5pl7pl
 מתמטיקה egr5wtn

אנגלית

 
 hcl46ne
 

מדעים tfmmpqiסמארט סקול


למידה בחרום English

Practice makes perfect!

Quizlet sets:

Unit 1-Friends