וידאו של YouTube
וידאו של YouTube


                                       
"ונשמרתם מאוד לנפשותיכם"
יום זה"ב בבית -הספר
הנאה לצד למידה  

 
חגיגת ספריית פיג'מה
פעילות עשירה ומגוונת סביב ספרים 
בכיתות א וב

חגיגת ספריית פיג'מה בכיתות א' ב'

                                                                                                                    

                                                                                                תלמידי בית הספר והמורים עסוקים בפעילויות לכבוד חנוכה


חנוכה תשע"ז בי"ס נופים

                             


פתיחת שנה בבית הספרהודעות חשובות

לוח חודשי- בית ספר נופים