נפרדים ממחזור כ"ה
   
 
http://online.lms.education.gov.il/mod/page/view.php?id=7788
 
http://sites.education.gov.il/cloud/home/glisha_betuha/Pages/peiluiot_letalmidim_thanim_lehufshat_hakaitz.aspx

תיעוד_מצעד_הספרים-_נופים תשע"ה
לוח חודשי- בית ספר נופים


                  
                                       
   

       

הודעות חשובותבי"ס "נופים", האלה, עפולה הצעירה טל 6490624-04 פקס :04-6425337
דואר אלקטרוני: nofim@nofim.tzafonet.org.il    מנהלת ביה"ס: מכל כהן
ניהול ותחזוקת אתר: ענת היידמן