משפחת נופים מרכינה ראש 

 ומתאבלת על מותו של הנשיא התשיעי

וראש הממשלה לשעבר של מדינה ישראל 

שמעון פרס ז"ל

(1923-2016)שמעון פרס האיש והחזון

וידאו של YouTube

פתיחת שנה בבית הספרוידאו של YouTube

תיעוד מצעד הספרים תשע"והודעות חשובות


לוח חודשי- בית ספר נופים