בי"ס "נופים", האלה, עפולה הצעירה טל 6490624-04 פקס :04-6425337
דואר אלקטרוני: nofim@nofim.tzafonet.org.il    מנהלת ביה"ס: מכל כהן
ניהול ותחזוקת אתר: ענת היידמן