בית הספר "נוף הרים" קיבוץ סאסא: טלפון: 04-6988741/2 
דואר אלקטרוני: nofharim@nofharim.tzafonet.org.il  / .nof_harim@walla.com
סמל מוסד:211631https://sites.google.com/a/nofharim.tzafonet.org.il/sefer/home/bbbb.png


https://sites.google.com/a/nofharim.tzafonet.org.il/sefer/home/8.png?attredirects=0
https://sites.google.com/a/nofharim.tzafonet.org.il/sefer/home/123.png


בוקר תרבות שכבה ד'
גלישה בטוחה

Internet Saftey - Nof Harim students draw by Slidely Slideshow


    

אומנות תמונות חודש ינוארhttps://sites.google.com/a/nofharim.tzafonet.org.il/sefer/home/lemida-mebusset-proiktim