הגלובוס מדגים את האוקיינוסים והימים

הגלובוס מדגים את האוקיינוסים והימים

אוקיינוסים וימים
שטחי המים של כדור הארץ גדולים הרבה יותר משטחי היבשה . בערך שני שלשים מכדור הארץ הם שטחי מים , שטחי המים של כדור הארץ נקראים אוקיינוסים וימים .

האוקיינוסים הם שטחי מים מלוחים ,הממלאים שקעים עמוקים ונרחבים בפני כדור הארץ.

משימה 1

צפו בסרטון אוקיינוסים וענו על השאלות הבאות :

1. מהו האוקיינוס העולמי ?

2. מהם ימים ?

3. מהם ימים סגורים ?

4. מהי חשיבות האוקיינוסים ?

5. מהי חשיבות הזרמים באוקיינוסים?

6. שמות האוקיינוסים :

7.האוקיינוס הגדול ביותר :___________ האוקיינוס הקטן ביותר :_______________

משימה 2

התבוננו במפת העולם והשלימו את המשימות

1. כנסו לקישור ומיקמו שמות האוקיינוסים במפת העולם. 

2. בין אילו יבשות ממוקם האוקיינוס השקט ?__________________

3. בין אילו יבשות ממוקם האוקיינוס האטלנטי ?_________________

4. בין אילו יבשות ממוקם האוקיינוס ההודי ?___________________

5. ליד איזו יבשת ממוקם אוקיינוס הקרח הדרומי ?_______________

6. ליד אילו יבשות ממוקם אוקיינוס הקרח הצפוני ?_______________

משימה 3
צפו בסרטון מהו צונאמי ?
דיון כיתתי
כיצד נוצר צונאמי ?

משימה 4
פתחו את הקישור –אוקיינוסים וימים ובצעו את המשימות .