רוחות השמיים-כיוונים במפה

התבוננו במפת ישראל וניסו לשער איך ניתן לאתר מיקום של ישוב או אזור בישראל. כנסו לקישור מפת ישראל
לדוגמה: תל אביב שוכנת על יד הרצליה, היא קרובה לים.

משימה 1
איתרו במפה את הישוב שבו אתם מתגוררים והקיבוץ בו אתם לומדים בעזרת המפה האינטראקטיבית של ישראל המראה היכן מיקום הישוב ביחס לישובים אחרים.


משימה 2
הקרנת  שושנת הרוחות, בעזרתו תוכלו לזהות ישובים שונים בישראל לפי כיווני שושנת הרוחות.
איפה נמצאת חיפה ביחס לעפולה. עזרו בשושנת הרוחות.
היכנסו לפעילות ותוכלו לכוון את שושנת הרוחות לכיוונים שונים.


משימה 3
בשושנת הרוחות מסומנים ארבעה הכיוונים הראשיים וארבעה הכיוונים המשניים.
היכנסו לקישור ותגלו שמות של כיוונים שנעלמו.(פעילויות 1 ו4).


משימה 4
דיון כיתתי
האם  כיווני שושנת הרוחות עוזרים לנו להגיע לאזור או יישוב?
כדי להתמצא במפות כדאי לדעת את הכיוונים השונים. 
היכנסו לקישור ושמנו במפות את הכיוונים במקומות המתאימים.(פעילות1). 

משימה 5
סיכום-משחק חפש את המטמון(עבודה בקבוצות)
1. פתחו מסמך שיתופי
2. בנו משחק המכיל חמש תחנות לפחות.
3. השתמשו בארבעת רוחות השמיים ובכיוונים.                        
4. תנו משימה בכל תחנה.
5. נסחו את ההוראות באופן בהיר.
6. פתחו תיקייה. שמרו את המשחק בתיקייה