כיתה ט1 - זוהר לינג

הודעות מחנך


תוצאת תמונה עבור אנימציות זזות ליום הולדת

אוקטובר- מירב 10.10

דצמבר-

דניס- 9.12

אגם 11.12

ינואר-

טופז- 10.01

עוז 30.01

פברואר- שירז 7.02

מאי- אילי 16.05

יולי-

אורטל 6.07

רינת 27.07

אוגוסט- שילת 4.08

מצטיין גיחה

עוז, אורטל, רינת ושירז - חבורה של מצטיינים!!

https://sites.google.com/a/nof.tzafonet.org.il/325125/home/nws-snty---hhr-hw-ny
http://edu.gov.il/owlHeb/GanaiYeladim/YozmotChinuciyotVeRefrmot/LemidaMashmautit/Pages/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA.aspx