כיתה ט5 - מירי לוי

הודעות המחנך:

שנה טובה ומוצלחת .

מצטייני החודש

https://sites.google.com/a/nof.tzafonet.org.il/325125/home/nws-snty---hhr-hw-ny
http://edu.gov.il/owlHeb/GanaiYeladim/YozmotChinuciyotVeRefrmot/LemidaMashmautit/Pages/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA.aspx