בימים אלו הצוות המקצועי עובד על בניית תכנית לימודים ללמידה מרחוק

פרטים בהמשך....

שנדע ימים של בריאות ושלווה.

http://morpinto2.wix.com/shoharut

בימים אלו הצוות המקצועי עובד על בניית תכנית לימודים ללמידה מרחוק

פרטים בהמשך....

שנדע ימים של בריאות ושלווה.

https://drive.google.com/file/d/0B6Ol5rwfsPE-MzVLdTlmMU5Hcmc/view?usp=sharing
https://sites.google.com/a/nof.tzafonet.org.il/88772123/
https://sites.google.com/a/nof.tzafonet.org.il/665588/
http://sites.education.gov.il/cloud/home/Pages/default.aspx
http://edu.gov.il/owlHeb/GanaiYeladim/YozmotChinuciyotVeRefrmot/LemidaMashmautit/Pages/%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA.aspx
https://sites.google.com/a/nof.tzafonet.org.il/325125/home/nws-snty---hhr-hw-ny
https://sites.google.com/a/nof.tzafonet.org.il/325125/home/tknywt-yhwdywt-bnwprym