marquee - text scroll

התנדבות תלמידות ג' בנות בשכן טוב

התנדבות תלמידות ג בנות בשכן טוב


מהווי בית הספר

מהווי בית הספר

       
יישר כח  לד בנים על הניצחון בתחרות השח מט

מבצע משניות תשע"ה


שירת העשבים של ר' נחמן מברסלב -שולי רנד


כתיבות מאירות בנעם-תוצרי כתיבה לחנוכה מילדי ביה"ס נעם

תודה לה על הניסים והנפלאות שגמלנו

אודה ה' בכל לבב


 

פעילות יום מהסרטים

 

משחקים בחצר בית הספר

 

מבצע משניות

 

יום ספורט לכבוד חנוכה

 

מצגת טקס סיום מבצע משניות

 

מבצע משניות תשעד