פרטי התקשרות והרשמה

בית החינוך התורני

'נעם' צפת

רח' כ"ב ילדי מעלות

04-6820502

04-6821502

noamschool@gmail.com

להרשמה לחצו כאן

לוח חודש
והנצח זו ירושלים
אתרי תוכן
גלישה בטוחה

תוכנית עיר מנגת

מורי למוזיקה הדגימו בכיתות את הכלים שבהם התלמידים ילמדו לנגן

טקס קבלת כיתות א

למידה בחירום

משיב הרוח ומוריד הגשם

פעילות בנושא הרוח

https://sites.google.com/a/noam10.tzafonet.org.il/home/home/%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95%20%D7%A4%D7%A1%D7%92%D7%94%20%D7%A6%D7%A4%D7%AA130-130%20%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%A1%D7%9C.jpg?attredirects=0
אתר סנונית
כותר
אתר אופק
אתר גלים