หน้าแรก

21-23 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมนักเรียนแลกเปลี่ยน จาก Boon Lay Secondary School ณ ห้องประชุมราชินูทิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒

585ae4bed258a3b2fe452586651190a3.gif