ฝ่ายบุคคล


01-แบบบันทึกการปฏิบัติงาน (ครูอัตราจ้าง) ดาวน์โหลด>>> Word l PDF

02-แบบบันทึกการปฏิบัติงาน (ลูกจ้างชั่วคราวสำนักงาน) ดาวน์โหลด>>> Word l PDF

03-แบบบันทึกการปฏิบัติงาน (ลูกจ้างชั่วคราวภาคสนาม) ดาวน์โหลด>>> Word l PDF

04-แบบบันทึกการปฏิบัติงาน (ยามรักษาการณ์) ดาวน์โหลด>>> Word l PDF

05-แบบฟอร์มการขอเครื่องราชฯ 63 ดาวน์โหลด >>> Word