กิจกรรมล่าสุดของไซต์

12 พ.ย. 2562 01:23 Navamindarajudis Payap School แก้ไข หน้าแรกนวมินท์
12 พ.ย. 2562 01:23 Navamindarajudis Payap School แนบ 25621112.jpg กับ หน้าแรกนวมินท์
10 พ.ย. 2562 01:22 Navamindarajudis Payap School แก้ไข การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย
10 พ.ย. 2562 01:21 Navamindarajudis Payap School แนบ photoicon.png กับ การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย
10 พ.ย. 2562 01:21 Navamindarajudis Payap School แนบ batch_IMG_2909.JPG กับ การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย
10 พ.ย. 2562 01:21 Navamindarajudis Payap School แนบ batch_IMG_2836.JPG กับ การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย
10 พ.ย. 2562 01:21 Navamindarajudis Payap School แนบ batch_IMG_2816.JPG กับ การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย
10 พ.ย. 2562 01:21 Navamindarajudis Payap School แนบ batch_IMG_2737.JPG กับ การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย
10 พ.ย. 2562 01:21 Navamindarajudis Payap School สร้าง การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย
10 พ.ย. 2562 01:14 Navamindarajudis Payap School แนบ photoicon.png กับ การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น
10 พ.ย. 2562 01:14 Navamindarajudis Payap School แนบ batch_IMG_2613.JPG กับ การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น
10 พ.ย. 2562 01:14 Navamindarajudis Payap School แนบ batch_IMG_2490.JPG กับ การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น
10 พ.ย. 2562 01:14 Navamindarajudis Payap School แนบ batch_IMG_2461.JPG กับ การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น
10 พ.ย. 2562 01:14 Navamindarajudis Payap School แนบ batch_IMG_2457.JPG กับ การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น
10 พ.ย. 2562 01:14 Navamindarajudis Payap School สร้าง การประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น
8 พ.ย. 2562 02:17 Navamindarajudis Payap School แก้ไข พิธีรับครูย้ายปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ปีการศึกษา 2562
8 พ.ย. 2562 02:17 Navamindarajudis Payap School แก้ไข กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทง ประเภทความคิดสร้างสรรค์
8 พ.ย. 2562 02:16 Navamindarajudis Payap School แก้ไข พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิอัลบาทรอส ประเทศฮอลแลนด์
8 พ.ย. 2562 02:16 Navamindarajudis Payap School แก้ไข พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิอัลบาทรอส ประเทศฮอลแลนด์
8 พ.ย. 2562 02:16 Navamindarajudis Payap School แนบ photoicon.png กับ Untitled Post
8 พ.ย. 2562 02:16 Navamindarajudis Payap School แนบ batch_IMG_8441.JPG กับ Untitled Post
8 พ.ย. 2562 02:16 Navamindarajudis Payap School แนบ batch_IMG_8438.JPG กับ Untitled Post
8 พ.ย. 2562 02:16 Navamindarajudis Payap School แนบ batch_IMG_8435.JPG กับ Untitled Post
8 พ.ย. 2562 02:16 Navamindarajudis Payap School แนบ batch_IMG_8433.JPG กับ Untitled Post
8 พ.ย. 2562 02:16 Navamindarajudis Payap School สร้าง Untitled Post

เก่ากว่า | ใหม่กว่า