พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิอัลบาทรอส ประเทศฮอลแลนด์

โพสต์8 พ.ย. 2562 02:15โดยNavamindarajudis Payap School   [ อัปเดต 8 พ.ย. 2562 02:16 ]
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิอัลบาทรอส ประเทศฮอลแลนด์ โดยการประสานงานโดย คุณครูศิริกาญจน์ โภคทรัพย์กิจ ในการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2562 ทุนละ 20,000 บาท และทุน 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท โดยมีนายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เป็นตัวแทนมอบทุนในครั้งนี้