รับการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ

โพสต์5 ม.ค. 2563 21:58โดยNavamindarajudis Payap School   [ อัปเดต 5 ม.ค. 2563 21:59 ]
วันที่ 6 มกราคม 2563 นายปิยะรัฐ กันทา ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และนางสาวกรรณิกา คำปัน ครูสอนวิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เข้ารับการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ โดยมีนายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เป็นประธานกรรมการ และนางสาวสุปราณี ปัญญานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม และนายอธิวัฒน์ มณีจักร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุจขศึกษาและพลศึกษา นางวรรณา คุณลาน หัวหน้ากลุมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นผู้ประเมิน
 
 
https://photos.app.goo.gl/NaH7Xxv34xPQ3KLh6