พิธีรับครูย้ายปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ปีการศึกษา 2562

โพสต์8 พ.ย. 2562 01:41โดยNavamindarajudis Payap School   [ อัปเดต 8 พ.ย. 2562 02:17 ]
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 จัดพิธีต้อนรับคุณครูที่รับมาปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ปีการศึกษา 2562 ประกอบด้วย 
1. นางสาวอรอุมา  กงไกรราช ครูบรรณารักษ์ ย้ายมาจากโรงเรียนเวียงแหมวิทยาคม
2. นางสาวอุมาพร  ปาระธรรม ครูสังคม ย้ายมาจากโรงเรียนแม่ตีนวิทยาคม
3. นายวิเซษฐ์  ปัญญา  ครูภาษาไทย ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านหัวฝาย
4. นางสาวสุทธิดา  แสงรัตน์  ครูคณิตศาสตร์ ย้ายมาจากโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
5. นางณภัทร  จองแซ  ครูคณิตศาสตร์ ย้ายมาจากโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม
โดยมีดร.มานิตย์ ศรีพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชทิศ พายัพ พร้อมทั้งคณะฝ่ายบริหาร คณะครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนร๔ู้ให้การต้อนรับและให้โอวาท ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
 
 
https://photos.app.goo.gl/HtPL6adoQbzew7QeA