พิธีมอบเกี่ยรติบัตรแก่นักเรียนแผนการเรียนฝรั่งเศส

โพสต์12 ธ.ค. 2562 20:09โดยNavamindarajudis Payap School   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2562 20:18 ]
วันที่ 13 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส จัดพิธีมอบเกี่ยรติบัตรแก่นักเรียน
.
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานรางวัลแก่นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส รร.นวมินทราชูทิศ พายัพ ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับชาติ ซึ่งจัดโดยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 จำนวน 3 รางวัล ผลการแข่งขันดังนี้
.
1. ตอบคำถามความรู้ทั่วไป(จาก62โรงทั่วประเทศ)
รองชนะเลิศอันดับที่1
นายทศวรรษ ปันคำมูล ชั้นม.5/7
.
2. เล่าเรื่องสั้น (จาก37โรงทั่วประเทศ)
รางวัลชมเชย น.ส.ภัทรกมล ศรีมา ชั้นม.5/7
.
3. เขียนตามคำบอก (จาก53โรงทั่วประเทศ)
รางวัลชมเชย นายอชิตพล คำมงคล ชั้นม.6/7
โดยมีนายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการมอบในครั้งนี้