พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

โพสต์19 พ.ย. 2562 20:33โดยNavamindarajudis Payap School   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2562 18:06 ]
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 จัดพิธีมอบเกียรติแก่กีฬาตัวแทนโรงเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36 ตากเกมส์ จัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 1-10 พฤศจืิกายน ดังนี้
1. การแข่งขันกีฬาเทควันโด้
    เหรียญทองแดง ประเภทต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 36 กิโลกรัม รุ่น 13-14 ปี
        เด็กหญิงญาณิศาสา บุญดาว ม.1/2 
    เหรียญเงิน ประเภทต่อสู้น้ำหนักไม่เกิน 45 กิโลกรม รุ่นอายุ 15-17 ปี
        นายกฤติเพช  นันธะชัย ม.3/7
    เหรียญทอง ประเภทต่อสู้น้ำหนักตัวไม่เกิน 53 กิโลกรม รุ่น 13-14 ปี
        เด็กชายมูอัส  ถมเล็ก   ม.2/8
2. การแข่งขันกีฬาเปตอง
    เหรียญทอง  ประเภททีมชาย 3 คน
     นายบูรพา  นามกร  ชั้น ม.2/1
    นายธนพนธ์  นาคคำ    ชั้น ม.2/6
3. การแข่งขันฟุตซอลหญิง
    เหรียญเงิน
    1. เด็กหญิงพรนิรภา  ใจเครือคำ ชั้น ม.1/6
    2. เด็กหญิงณัฐณิชา  มะณี  ชั้น ม.1/8
    3. เด็กหญิงณัฐริกา  เสียงหวาน     ชั้น ม.3/7
    4. เด็กหญิงปรานปรียา  สุยะราช ม.3/3 
    5. นางสาวณิชาภัทร  จันทร์ต้น  ม.4/8
    6. นางสาวชญาดา  กันธิยะ  ม.4/8
    7. นางสาวปนัดดาา  ไม้ยาง  ม.4/8
    8. นางสาวอัญชิสา  สุทธินะ  ม.4/8
    9. นางสาวชนกานต์  ท้าวคูณ  ม.4/7
    10. นางสาวชมพูนุช  ทองคำเหลือง  ม.5/5
    11. นางสาวกานต์สิรี  พรหมทา  ม.5/5
    โดยมีนายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ด้วย
 
 
https://photos.app.goo.gl/vow8ejzAWMyxzLmTA