พิธีขมาและขริบผมนักเรียนบวชถวายเป็นพระราชกุศล

โพสต์2 ธ.ค. 2562 00:26โดยNavamindarajudis Payap School   [ อัปเดต 2 ธ.ค. 2562 00:29 ]
วันที่ 2 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จัดพิธีขริบผมเรียกขวัญ ให้กับลูกนวมินท์ ม.1 ก่อนเข้าสู่พิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน 5 ธันวามหาราช โดยจะได้มีการบรรพชา วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ร่วมกันอนุโมทนาบุญด้วยนะครับ
https://photos.app.goo.gl/sp7YF2G23FQV1DGS7