กิจกรรมรณรงค์ให้ึความรู้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าให้โทษ

โพสต์11 ธ.ค. 2562 19:10โดยNavamindarajudis Payap School   [ อัปเดต 11 ธ.ค. 2562 19:13 ]
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 กิจกรรม To Be Number One ร่วมกับแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศสจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ึความรู้เรื่องบุหรี่ไฟฟ้าให้โทษ แก่นักเรียนและกิจกรรม cover dance ของนักเรียนชุมนุม To be Number One ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง
https://photos.app.goo.gl/gfXEWpvfN3VjGD56A