กิจกรรมเกี่ยววันพ่อ ปีการศึกษา 2562

โพสต์17 พ.ย. 2562 23:47โดยNavamindarajudis Payap School   [ อัปเดต 17 พ.ย. 2562 23:48 ]
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมเกี่ยววันพ่อ ณ ศูนย์การเรียนรู้พอเพียง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ซึ่งเป็นการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ปลูกไว้ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยเป็นการทำนาอินทรีย์ปลอดสารเคมี โดยเป็นส่วนหนึ่งขององค์ความรู้จากศาสตรพระราชา ภายใต้หลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

https://photos.app.goo.gl/UX4R4XEmCEByktRw7