หน้าแรก

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายสุรศักดิ์  การุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

คำสั่งคณะทำงาน DLIT


คู่มือการฝึกอบรม Google Apps For Education


คู่มือOffice356education

https://drive.google.com/file/d/0B4VMPpi7hDN2cGpERXZ0aFQxMUk/view?usp=sharing
https://sites.google.com/a/nmk.ac.th/nmk_dlit/dlit-phayni-rongreiyn


หนังสือจาก สพฐ.

ข่าวครูบ้านนอก


Comments