กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูเศรษฐพงษ์ อุ่นทานนท์

ลำดับที่

รายวิชา

ชั้นเรียน

รหัสห้องเรียนออนไลน์

1

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

ม.1

cswktev

2

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2

ม.2

r5ihin6

3

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4

ม.2

eqgm6trครูพิชัย  วาจาสัตย์

ลำดับที่

รายวิชา

ชั้นเรียน

รหัสห้องเรียนออนไลน์

1

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

ม.6

omz5jja

2

คณิตศาสตร์

5/3

qkrnlek


ครูนิตยา  ไร่สงวน

ลำดับที่

รายวิชา

ชั้นเรียน

รหัสห้องเรียนออนไลน์

1

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 (ค32102)

5/1

Vtps4ry

2

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 (ค32102)

5/2

3z6zwzu

3

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 (ค32102)

5/1

oxoukzl

4

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 (ค33102)

6/1

2ih4hzx

5

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 (ค33102)

6/2

5cksysh

6

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 6 (ค33102)

6/3

Hyhx3bd

7

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 (ค33202)

6/1

jfmmvze

8

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 (ค33202)

6/2

itvsdcn

9

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 (ค33202)

6/3

lwirn2wครูวรรณิภา  สุพร

ลำดับที่

รายวิชา

ชั้นเรียน

รหัสห้องเรียนออนไลน์

1

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4

2/2

aqim6wl

2

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4

2/3

i5gzda4

3

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4

2/4

ejwvms5ครูสุภิษ ภูครองหิน

ลำดับที่

รายวิชา

ชั้นเรียน

รหัสห้องเรียนออนไลน์

1

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2

1/2

oc6t7bo

2

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2

1/3

wbspq2q

3

คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2

1/4

doaf7c6