กลุ่มบริหารงานวิชาการ

วิธีทำความสะอาดใบพัดดูดอากาศ

ขอบคุณที่มา  kanchana Iijima