ยินดีต้อนรับ

เว็บไซต์การเลือกชุมนุมของโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง

ข้อควรระวัง

1.นักเรียนสามารถเลือกได้คนละ 1 ชุมนุม หากมีการลงทะเบียนมากกว่า 1 ชุมนุม ระบบจะทำการยกเลิกการเลือกชุมนุมของนักเรียนคนนั้นทุกชุมนุม

2.หากชุมนุมใดมีสมาชิกครบแล้วจะไม่สามารถเลือกได้อีกจนกว่าจะมีการประกาศจากงานวิชาการ

3.การตรวจสอบจำนวนสมาชิกปัจุจบันของแต่ละชุมนุมให้รีเฟรชหน้าเพจอีกครั้ง หรือกดปุ่ม F5 (กรณีใช้คอมพิวเตอร์)