หน้าหลัก

ยินดีต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์...ครูเรืองศักดิ์ 

 


บทเรียนออนไลน์ครูเรืองศักดิ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 

สพม.๓๒

************************
ยอมมิยอมย่อมแม้น         เหมือนยอม
เสื้อนอกเนกไทปลอม       จัปปิ้ง
2 3 4 รับหลอม                 เป็นเลข
ลบ ๑ ๒ ๓ ทิ้ง กระทืบซ้ำ  เหลือศูนย์ (๐)

พียงความเคลื่อนไหว

เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์

ข่าวการศึกษา

หนังสือราชการ สพฐ.
หน้าเว็บย่อย (1): หน่วยการเรียนที่ ๑