"โจทย์คณิตคิดให้ดีมีตามสูตร           ฟังเขาพูดไม่เข้าใจให้ไต่ถาม


หมั่นฝึกฝนหมั่นศึกษาพยายาม          หมั่นทำตามโจทย์ตั้งอย่านั่งมอง"

แต่งโดย นางสาวซาเราะ สมานพิรัตน์

จากเว็บ www.vcharkarn.com


ขอให้สนุกกับการเรียนนะคะ

    คุณครูเยาวมาลย์  พุคยาภรณ์