אודות בית ספר ניצנים

בית חינוך משלב ניצנים הינו מסגרת חינוכית ייחודית המשותפת לתלמידים המקיימים אורח חיים חילוני, דתי ומסורתי. בית הספר פתוח לרישום תלמידים מכל רחבי העיר ומישובים סמוכים. בית הספר המשלב מוכר ע"י משרד החינוך וזוכה לתמיכת עיריית כרמיאל והמועצה האזורית משגב.

בית חינוך משלב ניצנים.wmv

בית הספר "ניצנים" הינו בי"ס יסודי, משלב, קהילתי שנוסד בשנה"ל תשס"ה 2005 בעקבות איחוד של שני בתי ספר וותיקים: "אשכול" ו"פרחים". הוא שוכן בלב השכונה הדרומית של העיר כרמיאל במבנה שהוקם בשנת1975 

בבית הספר לומדים 297 תלמידים ב- 12 כיתות רגילות ו-2 כיתות חנ"מ
אוכלוסיית ביה"ס מתאפיינת בריבוי תלמידים עולים וברב – תרבותיות מגוונת: שונות אתניתלאומית, משפחתית, אידיאולוגית, דתית וכלכלית

השונות התרבותית משפיעה על תהליך עיצוב הזהות האישית, על ההוויה הבית ספרית ברמה הלימודית, החברתית וההתנהגותית ועל מידת השייכות לביה"ס, לקהילה ולמדינה. יתרה מכך, הקונפליקט הזהותי- תרבותי גורם לריחוק בין פרטים וקבוצות, הִבדלות, הימנעות, אדישות ובמקרים אחדים מתח, תחושת ניכור כלפי פרטים אחרים וכלפי בית הספר ואף התגברות התנהגויות מסוכנות.

המציאות הבית ספרית הביאה את ביה"ס לעיסוק מעמיק בנושא זהות – שייכות במסגרת ההוויה הבית ספרית ככלל ובמסגרת הניסוי הבית ספרי "אנ"י ישראלי" בפרט. 

היה זה אפוא טבעי שהנהלת ביה"ס בשיתוף מנהלת משרד החינוך מחוז צפון ומפקח ביה"ס, מנהל החינוך עיריית כרמיאל והעמותה לחינוך משלב בגליל תראה בחיוב את תהליך בחינת והפיכת בית "ניצנים" לבית חינוך המשתייך לזרם המשלב.

יחדיו מבקשים אנו לבנות מסגרת חינוכיות המחזקת את הזהות הקבוצתית באמצעות דיאלוג המבוסס על ערכים של הדת היהודית ושל תרבות ישראל לדורותיה לצד טיפוח הזהות האישית של כל תלמיד על פי אורחות החיים הנהוגים בביתו.  לשמור את המייחד לצד המאחד, כדי ששילוב סך המיוחדויות יצמיח שותפות, בנייה ועשייה לטובת כולם.

בית ספר "ניצנים" מבקש להיות בית חינוך גלילי ערכי לכלל ישראל, ליצור מרחב של סובלנות, לעודד את התלמידים לבטא את אורחות חייהם הייחודיים במרחב המשותף, מבלי להעדיף אורח חיים אחד על משנהו ולאפשר ביטוי לכל הגוונים: המגזר החילוני, המגזר המסורתי, המגזר הדתי, תלמידים לא יהודיים המגדירים את זהותם כישראליים וזאת במטרה לטפח תחושת שייכות לקהילה, למדינת ישראל ולעם היהודי.

יצירת חברה משותפת אשר בה נשמר ומתגבש ייחודה  של כל קבוצת זהות תוך דיאלוג שוויוני ומכבד.

כל תלמיד ואיש צוות ינהג על פי אורחות חייו, אמונותיו, ללא כפייתם על זולתו.

לבית  הספר שאיפות חינוכיות, לימודיות וערכיות המבוססות על העקרונות הבאים:

·       יצירת חברה מגוונת - תלמידים, הורים וצוות חינוכי מייצגים מגוון של דעות והשקפות

·       (חלקם רואים את המורשת היהודית כמקור השראה ואילו אחרים קובעים את אורחות חייהם תוך מחויבות עמוקה להלכה),

·       מכירים אחד את השני ויוצרים שפה משותפת באווירה של פתיחות בה ניתן להשמיע מגוון קולות ודעות.

·       יצירת חברה ערכית בזיקה לתרבות ולמקורות היהודיים, תוך פתיחות לכלל התרבויות בארץ ובעולם.

·       יצירת חברה אכפתית ומעורבת, המעודדת חשיבה עצמאית ויצירתית ומקדמת אחריות אישית, מעורבות חברתית ותרומה לזולת במעגלים הולכים ומתרחבים..

עקרונות החינוך המשלב בביה"ס ניצנים:

· חינוך יהודי ערכי המבוסס על פלורליזם וכבוד הדדי בין כל הזרמים, הגישות והתרבויות.
· יחס אישי, מגוון מענים לצרכים לימודיים-חברתיים-רגשיים, כיתות קטנות, שאיפה למצוינות.
· מרחב חינוכי המעודד ביטוי הקול האישי, חשיבה עצמאית ויצירתית , אחריות, מעורבות חברתית ותרומה לזולת.
· מרחב דיאלוגי באמצעותו מכירים אחד את השני, יוצרים שפה משותפת ומטפחים אווירה של פתיחות בה ניתן להשמיע מגוון קולות ודעות.
· קהילה חינוכית בשיתוף ההורים המקיימת צוותי חשיבה ופעולה, ערבי לימוד, עשייה למען הסביבה ואירועים ייחודיים משותפים להורים ותלמידים.

[1] 22 תלמידים מגיעים מ"כפר הילדים" בכרמיאל ו- 31 תלמידים מגיעים מהישוב "אשחר" (ישוב בו חיים יחדיו
  דתיים וחילונים).