בית‏ > ‏

שכבה ו'


ישראל


הרשת הגאוגרפית - סרטון קווי אורך ורוחב בכדור הארץ.

מקורות מידע וקישורים

ספר דיגיטלי מסביב לים התיכון

אגן הים התיכון בויקיפדיה

מפה אילמת אגן הים התיכון


שיר ילד ים תיכוני 

יצירת תמונה אינטראקטיבית ב THINGLINK

יצירת מפת מושגים ב POPLET