Niet OK! voor professionals

Iedere gemeente heeft vele professionals die bezig zijn met het beheren, onderhouden van de openbare ruimte op het gebied van Schoon, Heel, Veilig, Overlast en Verkeer. Door deze professionals uit te rusten met de Niet OK! applicatie kan alle informatie die zij tijdens hun werk zien op een efficiënte manier worden geregistreerd, bekeken en afgehandeld. De professionals kunnen de meldingen op basis van hun kennis en inzicht vaak snel verrijken met informatie die het oplossen van een probleem aanzienlijk kunnen versnellen.

Eén Niet OK! app volstaat ook voor de professional

Om Niet OK te kunnen gebruiken heb je maar één app (applicatie) nodig. Deze app volstaat in het hele land, in alle gemeenten, bossen en buitengebieden. Deze ene Niet OK! app is zowel voor burgers, voor professionals van de overheid als voor het bedrijfsleven.

Basisrol iedere gebruiker

De standaard rol die alle gebruikers hebben is de rol van burger. Deze rol gedraagt zich naar de wensen van de hoofdbeheerder van de openbare ruimte op het gebied waar de burger zich bevindt. De hoofdbeheerde kan bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam zijn, afhankelijk waar de burger zich bevindt. De hoofdbeheerder kan in de backoffice bepalen welke informatie de burger moet melden bij een Niet OK! melding in zijn gebied (polygoon). Dit wordt bepaald aan de hand van de GPS van de melder, waarna via XML eventuele vragen en categorieën naar de smartphone van de melder wordt verstuurd. Dit kan zijn om de intake van de melding te vergemakkelijken. De gemeente Rotterdam zou de burger kunnen vragen of zijn melding in de categorie 1) Schoon 2) Heel of 3) Overlast valt. Een andere gemeente zou misschien juist willen weten of de melding in de categorie 1) Grafitti 2) Parkeeroverlast 3) Leegstand of 4) Groenvoorziening valt, terwijl sommigen helemaal geen categorieën gebruiken. Aan de hand van de eerste keuze van de melder kunnen natuurlijk vervolgvragen worden gesteld. De hoofdbeheerder kan via de backoffice de categorieën zo invoeren als in het huidige systeem van de intake wenselijk is. Dit kan direct gekoppeld worden.

Rollen voor professionals

Zoals aangegeven is er maar één Niet OK! applicatie en kan dezelfde applicatie die de burgers gebruiken door professionals worden gebruikt. De professional krijgt dan naast de rol burger via de backoffice een extra rol toegewezen. Wanneer de professional een melding maakt zal de Niet OK! applicatie herkennen dat er meerder rollen aan de gebruiker gekoppeld zijn en vragen in welke rol de professional deze melding maakt. Hierdoor kan een professionele melding op een andere manier de backoffice in gaan. Voor verschillende professionals is het weer mogelijk om een categorieën te bepalen die als vraag aan de melder worden gesteld. Via de polygonen kan het gebied waarbinnen de professional een professionele melding mag doen worden afgekaderd. Een gebruiker kan zelfs meerdere professionele rollen hebben.

Niet OK! voor pilots en schouwteams

Door de rollen, polygonen en de mogelijkheid om categorieën voor verrijkende informatie op te nemen, is de Niet OK! app ook eenvoudig voor pilots te gebruiken. Zowel als het gaat om een afgebakend gebied met een afgebakend aantal gebruikers of om een schouw van de buitenruimte.

Door inrichting in de backoffice volstaat Niet OK! voor de burger en professional

Niet OK! (Burger)

·        Melding in de buitenruimte

·        Optioneel met categorieën (bepaalt
        door de hoofdbeheerder van de
        openbare ruimte)

·        Directe terugkoppeling

·        Transparant oplossingsproces

Niet OK! (Overheid)

·        Melding in buitenruimte

·        Meerdere rollen mogelijk

·        Extra verrijkte informatie als
        professional op basis van rol en gebied

·        Afgebakende gebieden (polygonen)

·        Perfect voor schouw en pilots