ลู่วิ่งยางสังเคราะห์ (Running Track)

แบบต่างๆ ของลู่วิงมาตรฐาน

ลู่วิ่งแบบต่างๆ

แบบผิวลู่วิ่ง

แบบลู่วิ่งที่เสนอแนะ คลิ๊กทีรูปและกด"NO"
 
 
ลู่วิ่งชนิดดีที่สุดสำหรับการแข่งขันระดับชาติโพลียูรีเทนทุกชั้นไม่มีเม็ดยางดำผสม

ลู่วิ่งทั่วไป มีเม็ดยางดำผสม 20%
 
ลู่วิ่งชนิด แซนวิช มีเม็ดยางดำที่ระดับล่าง
 


การทำสนามลู่วิ่ง ใช้วัสดุโพลียูรีเทน
 

ลักษณะเฉพาะลู่วิ่ง

ลักษณะเฉพาะลู่วิ่ง วัสดุและคุณสมบัติ

วัสดุทำจากโพลียูรีเทน ประกอบด้วยพื้นยาง 6 ชั้น ความหนารวม 14 มม. มีลำดับชั้น ดังนี้

ชั้นที่1ชั้นรองพื้น โพลียูรีเทนเททับคอนกรีต หนา0.25 มม.

ชั้นที่2ชั้นเม็ดยาง โพลียูรีเทนผสมเม็ดยางแดง หนา8 มม.

ชั้นที่3ชั้นแทรก โพลียูรีเทนอุดรูพรุน หนา0.3 มม.

ชั้นที่4ชั้นยางโพลียูรีเทน ชนิดแข็งปานกลาง หนา2 มม.

ชั้นที่5ชั้นผิว โพลียูรีเทนผสมเม็ดยางแดงแบบคลุกเป็นเนื้อเดียว(Emboss Layer) หนา3.2 มม.

ชั้นที่6ชั้นเคลือบ เป็นโพลียูรีเทนเคลือบชั้นผิว หนา0.25 มม.
 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้


ชั้นที่1 ชั้นรองพื้น เป็นโพลียูรีเทนเทบนคอนกรีตหนา0.25 มม.

เป็นโพลียูรีเทนชนิดเดี่ยวไม่ผสมสารอื่น

สามารถแห้งตัวภายใน 2-3 ชม.ที่อุณหภูมิห้อง

ไม่ซึมน้ำและทนต่อสารเคมี น้ำมันได้ดี

ยึดติดกับคอนกรีตได้ดีและไม่เกิดประจุไฟฟ้าเมื่อมีการขัดถู

ชั้นที2 ชั้นเม็ดยางดำ เป็นโพลียูรีเทนผสมเม็ดยางดำหนา 10 มม.

เม็ดยางเป็น EPDM สีดำที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง2–3 มม.

โพลียูเรเทนทีนำมาผสมยาง จะแข็งตัวโดยใช้ความร้อนในเวลา 3 ชั่วโมง

มีความทนทาน และมีการยืดหยุ่นสูง ทนต่อการซึมของน้ำได้ดี

ค่าการทนต่อแรงดึงได้ไม่น้อยกว่า10+5 กก./ลูกบาศก์เซ็นติเมตร

ชั้นที่3 ชั้นแทรกอุดรูพรุน หนา 0.3 มม. ทำหน้าที่อุดช่องว่างลดการซึมผ่านของน้ำ

ชั้นที่4 ชั้นโพลียูรีเทน ป้องกันการซึมของความชื้นและน้ำ ปรับคุณสมบัติแรงกด

ชั้นที่5 ชั้นเม็ดยางแดง เป็นโพลียูรีเทนสองชนิดมารวมกัน และนำมาผสมกับเม็ดยางแดงที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-3 mm

ทนทานต่อแรงดึง (Tensile Strength) ได้ไม่น้อยกว่า 50 กก./ลูกบาศก์เซ็นติเมตร

ทนทานต่อการฉีกขาด (Tear strength) ได้ไม่น้อยกว่า 20 กก./ลูกบาศก์เซ็นติเมตร

ค่าความแข็งผิวไม่น้อยกว่า50+10 Shore A

ชั้นที่6 ชั้นเคลือบผิว เป็นโพลียูรีเทนเคลือบชั้นผิวหน้า ความหนา 0.25 มม.

เป็นโพลียูรีเทนสองชนิดมารวมกัน ทำหน้าที่ในการป้องกันรังสีจากแสงแดด

ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมสูง ผิวเป็นเงา

 

 
ลู่วิ่งยางสังเคราะห์หรือยางพารา หนา 13-14 มม.

  
ลู่วิ่งรอบสนาม 400 ม.
8 ลู่ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 4,800 ตรม.
6 ลู่ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 2,800 ตรม.

ความกว้างลู่ละ 1.22 ม.

 

 การเตรียมพื้นบดอัดและระบบระบายน้ำ
 

 

 

ข้อกำหนด IAAF CERTIFICATE


ข้อกำหนด IAAF CERTIFICATE

1.ความเรียบของผิวลู่วิ่ง(Flatness)

ต้องมีความเรียบสม่ำเสมอมากที่สุดโดยหากวัดที่ระยะ 4 เมตร จากจุดกำหนดตามแนววิ่ง จะต้องมีระดับแตกต่างกันไม่เกินกว่า 6 มม. และหากวัดที่ระยะห่างจากจุดกำหนด 1 เมตรตามแนววิ่ง จะต้องมีระดับไม่แตกต่างกันเกิน 3 มิลลิเมตร ทุกจุดของพื้นลู่วิ่งจะต้องไม่มีความนูนหรือยุบเกินกว่า 1 มิลลิเมตร รอยต่อและจุดเชื่อมของพื้นจะต้องเรียบเสมอกัน

2.การผ่อนแรงของพื้นลู่วิ่ง (Force Reduction)

ต้องสามารถผ่อนแรงเมื่อวิ่ง (Force Reduction Percentage) ระหว่าง 35-50 % เมื่อวัดที่อุณหภูมิผิวลู่วิ่งระหว่าง 10-40 ºC3.การยุบตัวแนวดิ่งของพื้นลู่วิ่ง (Vertical Deformer)

เมื่อเหยียบบนพื้นลู่วิ่งขณะวิ่งจะต้องมีค่าการยุบตัวของพื้นระหว่าง 0.6-2.5 มิลลิเมตร เมื่อวัดที่อุณหภูมิผิวลู่วิ่งระหว่าง 10-40 ºC

4.ค่าความฝืดของผิวลู่วิ่ง (Friction)

ค่าสัมประสิทธิ์ของความฝืดระหว่างวิ่ง (Coefficient of Dynamic friction) จะต้องไม่น้อยกว่า 0.5 ภายใต้สภาพพื้นเปียก

5.ค่าแรงดึงให้ขาด (Tensile Strength)

ผิวลู่วิ่งต้องมีคุณสมบัติค่าแรงดึงให้ขาดไม่น้อยกว่า 0.5 MPa สำหรับผิวที่ไม่มีรูพรุน หรือ 0.4 MPa สำหรับผิวที่มีรูพรุน

6.ค่าการยืดตัวสูงสุดก่อนขาด (Elongation at Break)

ผิวลู่วิ่งต้องมีคุณสมบัติค่าการยืดตัวสูงสุดก่อนขาดไม่น้อยกว่า 40%

7.สี (Color)

พื้นลู่วิ่งจะต้องมีสีที่สม่ำเสมอตลอดแนวลู่วิ่ง

8.การระบายน้ำ (Drainage)

ผิวลู่วิ่งต้องมีระบบระบายน้ำที่ดีมากและเมื่อทดสอบด้วยการฉีดน้ำลงบนพื้นลู่วิ่งแล้วภายหลังเวลา 20 นาที จะต้องไม่มีน้ำขังที่ผิวลู่วิ่งสูงกว่าความสูงของผิวยางตัวอย่างงานลู่วิ่ง

สนามกีฬากองทัพบก
โรงเรียนโยธินบูรณะแห่งใหม่ บางโพ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ สวนสุนันทา

                  ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
การกีฬาแห่งประเทศไทย

 
ลู่วิ่งบนดาดฟ้า อาคาร AIA สุรวงศ์

 
วลาทำการ จ-ศ 08.00-16.30 น. 
Tel.: 02-362-4233 ถึง 8 
Fax : 02-362-4239 

เสาร์-อาทิตย์ นอกเวลาทำการ มือถือ


https://plus.google.com/+NichoFloor/posts

 
Comments