Informatie‎ > ‎

Kwalificatie eisen mbo-docent

Er liggen wettelijke kwalificatiecriteria aan het mbo-docentschap ten grondslag, die in verschillende kaderstukken zijn vastgesteld. In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan de kaders die voor het PDG-opleiding gelden.

In onderstaande kaders wordt beschreven welke kennis, kunde en attitude een mbo-docent aan het eind van de opleiding in huis moet hebben en hoe deze zichtbaar zijn in de taken die bij een mbo-docent horen. 
Dublin discriptoren
Het PDG-getuigschrift is op bachelorniveau en moet daarom voldoen aan de Dublin discriptoren  en aan de onderwijs- en examenregeling van de NHL Hogeschool. De examencommissie controleert of de opleiding aan de gestelde kaders en normen voldoet.

Het PDG-traject is zo opgezet dat alle kaders gedekt zijn in de onderdelen.


Comments