Informatie‎ > ‎

Begeleidingslijn

In het PDG-traject geef je als deelnemer zelf sturing aan je leerproces. De begeleider(s) in jouw mbo en de NHL Stenden-begeleiders stimuleren en ondersteunen je daarbij. We geven met elkaar vorm en inhoud aan de opleiding, jij leert in jouw mbo omgeving en werkt zo aan een bevoegdheid voor het mbo. Al werkend en lerend vanuit verschillende perspectieven creëren we een rijke leercontext voor jouw professionele groei als docent in het mbo.

Het professionele kader wordt gevormd door de actuele praktijk van werken in het mbo en we maken voor de criteria o.a. gebruik van het kwalificatiedossier voor de mbo docent. De studiehandleiding geeft je richtlijnen voor de opbouw van je traject en informatie over de
beroepsproducten en de criteria. Met het Plan van aanpak breng je het waarom, hoe en wat van je leertraject in beeld. Het plan geeft overzicht en is een referentiepunt om tijdens het leertraject met elkaar af te kunnen afstemmen. De doorlooptijd van het leertraject is flexibel, veelal duurt het 1,5 tot 2 jaar. We nodigen je vanuit harte uit om zelf richting te geven aan jouw leerproces. Betrek en benut daarbij je collega docenten in het PDG traject en je begeleiders. We gaan samen op pad in dit traject.Vanuit drie invalshoeken is in de begeleiding voorzien:

A. De NHL Stenden-begeleiding wordt gegeven vanuit de afdeling ECNO. De NHL Stenden- begeleider:
  • is trainer bij de 2 wekelijkse bijeenkomsten;
  • is studiebegeleider van een groep deelnemers (studiebegeleidingsgroepen);
  • is sparringpartner als het gaat om je leertraject en beroepsproducten;
  • begeleidt je in je professionele ontwikkeling;
  • helpt je met de koppeling van de inhoud van de cursusdagen aan je eigen praktijk;
  • heeft contact met jouw mbo werkveld.
B. De interne coach/docentbegeleider/direct leidinggevende; intervisor op het MBO

De begeleiding in het mbo werkveld bestaat uit je leidinggevende of coach en een intervisiebegeleider. Je leidinggevende of coach kent je dagelijkse werkpraktijk en coacht je bij je leerproces. Aan het begin van de opleiding bespreken jullie de leerdoelen, de mogelijkheden om de zaken die spelen in de werkpraktijk te koppelen aan het leertraject en maken jullie afspraken over hoe de begeleiding eruit gaat zien. 

Voor alle PDG-deelnemers zijn er intervisie-bijeenkomsten. De intervisor is verbonden aan jouw eigen of een andere mbo organisatie. Er zijn 6 intervisie-bijeenkomsten per jaar. Dit is bij uitstek een plek om je leersituaties en dilemma’s in te brengen. Jouw werkgever kan – afhankelijk van de locatie – ook bijeenkomsten beleggen over verschillende thema’s, die voor docenten in het PDG-traject van belang zijn.


C. Collega’s/deelnemers PDG

In de opleiding word je vanaf het begin uitgenodigd om samen te werken, je kunt veel van elkaar leren. Op de PDG bijeenkomsten wordt er voortdurend gelegenheid geboden om uit te wisselen en samen op te werken. Ook in je studiebegeleidingsgroep is daar, onder leiding van je NHL/ECNO begeleider, volop gelegenheid voor.

Voor elke groep is op de website een Community of Learners (COL) beschikbaar. Deze biedt een digitale omgeving voor discussie en het uitwisselen van informatie. Je vindt je eigen groep onder de pagina opleidingsmomenten.

Ċ
Age Wesselius,
2 mei 2017 12:30
Ċ
Age Wesselius,
2 mei 2017 12:26
Ċ
Age Wesselius,
2 mei 2017 12:31
Ċ
Ella ten Barge,
5 okt. 2017 11:19
Ċ
Age Wesselius,
2 mei 2017 12:39
Ċ
Age Wesselius,
2 mei 2017 12:32
Ċ
Age Wesselius,
2 mei 2017 12:36
Comments