NG Style Manual‎ > ‎- V -‎ > ‎

Velcro

Trademark.