NG Style Manual‎ > ‎- R -‎ > ‎

Regular Army

U.S. context.