NG Style Manual‎ > ‎- R -‎ > ‎

rear admiral

See: admiral.