NG Style Manual‎ > ‎- N -‎ > ‎

North Slope

Alaska context.