NG Style Manual‎ > ‎- H -‎ > ‎

Hottentot

See Khoikhoi.