Registrasies vir die 2016 NewSong Gapjaar sluit op 30 Oktober 2015. Jy kan ook hieronder daarvoor registreer. Meld in die 'boodskap' blokkie duidelik die woorde "NEWSONG REGISTRASIE" asb.  Studente moet op 12 Januarie 2016 teen 11vm aanmeld in Bothaville vir ‘n opwindende jaar as dissippel van Jesus! Kostes beloop R3000 per maand per student. Verblyf en etes is ingesluit.